Magnus Kristiansson


Magnus Kristiansson, Innovation Leader, Innovationsplattformen, Region Västra Götaland; Sweden


Innovation Leader, Innovationsplattformen, Region Västra Götaland; Sweden


Speaker bio coming soon.